“Je m’appelle Jacques…”

[RO] & [FR]

     [RO] O vorbă spune că orice om are o poveste, de care, dacă îți faci timp să o asculți, s-ar putea să te îndrăgostești.”

    Vă invit să descoperiți povestea lui Jacques, o poveste care pe mine m-a cucerit.

   Jacques este un tânăr togolez de 18 ani, orfan de tată, care mai are alți doi frați mai mici și o soră, tot mai mică decât el. El este sprijinul mamei sale și nu dispun de o situație financiară grozavă. Dificultățile financiare chiar l-au împiedicat să-și continue studiile, până când a fost descoperit de una din voluntarele DJS-Togo care făcea o anchetă sociologică în cartierul unde se află și sediul asociației, Wonyomé. Povestea lui i-a atras atenția în mod particular și a încercat să-l ajute. După un simplu calcul, suma de care Jacques avea nevoie lunar pentru a merge la școală se ridica la 15 euro. Pentru noi, cei din Europa, o sumă infimă, pentru a avea acces lunar la educație, însă pentru mama lui Jacques un efort financiar uriaș pe care nu și-l putea permite.

  Voluntara DJS-Togo a decis atunci să-i ofere lunar cei 15 euro, pentru ca Jacques să-și continue liceul și astăzi, este elev în clasa a XI-a :). El va primi lunar cei 15 euro până la finalizarea studiilor. În schimbul acestor bănuți, Jacques s-a oferit să se implice voluntar și să fie animatorul activităților cu copiii care provin din familii nevoiașe din același cartier. Aceste activități se desfășoară săptămânal la sediul asociației DJS-Togo și noi, eu și ceilalți membri, voluntari sau stagiari punem în aplicare activități de educație pentru sănătate (igienă, alimentație, activitate fizică, protejarea mediului….). Așa am avut ocazia să cunosc povestea lui Jacques, poveste de care m-am indrăgostit și care m-a inspirat să lansez un nou proiect aici – Adopții la distanță.

      Ce înseamnă adopție la distanță”? Prin adopția la distanță, o persoană devine părintele spiritual al unui copil togolez, adică nașul/nașa lui, susținându-l moral, de la distanță și financiar pe durata studiilor, ajutându-l să devină un adult responsabil.

      Ce își propune acest proiect? Proiectul își propune adopția la distanță a copiilor togolezi care provin din familii nevoiașe din cartierul Wonyomé din Lomé care au rezultate bune la școală, pe durata școlarizării lor. Sprijinindu-i moral și financiar printr-o sumă modică lunară (între 10 și 50 euro, după posibilitățile și dorința fiecărui Naș”), acești copii care excelează în acest moment la școală, în ciuda greutăților cu care se confruntă, vor fi cu un pas mai aproape de îndeplinirea viselor lor mărețe.

   Credeți-mă că le e greu chiar și să îndrăznească să viseze, cu atât mai puțin într-o manieră grandioasă. Pentru că societatea în care s-au născut nu le asigură cadrul necesar pentru ca imaginația lor să zburde. De aceea, îmi doresc din suflet să sprijin excelența”, pentru ca doar cei care se ajută pe ei înșiși, în primul rând, îi vor putea ajuta pe ceilalți și, implicit, societatea lor. Dacă acești copii depun eforturi majore pentru a fi printre cei mai buni, în ciuda tuturor lipsurilor, cred că toate acestea trebuie recompensate și susținute pentru a fi depășite. Sunt copii geniali care merită să aibă dreptul la normalitate.

      Am propus acest proiect asociației cu care lucrez și echipa a fost încântată să-l accepte și să se angajeze în buna lui desfășurare. Ei vor fi puntea de legătură între copilași și Nași, ei ocupându-se de toate demersurile administrative și de asigurarea că bănuții care provin din donații, sunt folosiți în scopul propus și mai ales, că toți copiii adoptați la distanță” își continuă studiile cu aceeași dedicare ca și până acum.

      Pentru început, am stabilit un număr de 5 copii, cu scopul de a nu îngreuna activitățile derulate în prezent de membrii asociației și de a putea păstra o legătură cât mai strânsă între toate cele trei părți implicate în proiect: membrii asociației, tutorii legali ai copiilor și Nași :). Odată cu trecerea timpului, ne dorim să creștem numărul lor și să oferim șansa mai multor copii să fie ajutați și mai multor persoane să devină părinți spirituali în Togo :).

       Pentru cei care își doresc să se implice, îi rog să mă contacteze prin formularul de contact de pe blog, iar pe site-ul asociației vom lansa o pagină dedicată Adopțiilor la distanță” în scurt timp. Pe această pagină vor fi afișate poveștile de viață ale copiilor și cei interesați, vor putea să-și aleagă finul/fina pe care și-l/o doresc.

      Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea pe care o primesc zilnic și vă garantez că înseamnă enorm de mult!

       Cu recunoștință,

       A.

====================

       [FR] Il existe un dicton qui dit que “chaque homme a une histoire dont vous pouvez tomber amoureux si vous avez le temps de l’écouter”.

   Je vous invite à découvrir l’histoire de Jacques, une histoire qui m’a impressionnée.

     Jacques est un jeune togolais de 18 ans, orphelin de père, le fils aîné de la famille dans laquelle on retrouve encore ses deux petits frères et sa petite soeur. Il est le soutien de sa mère qui ne dispose pas d’une bonne situation financière. Les difficultés financières l’ont même empêché de poursuivre ses études jusqu’à sa découverte par l’une des volontaires de DJS-Togo. Elle menait une enquête sociologique il y a 2 ans, dans le quartier où se trouve le siège de l’association, Wonyomé et où Jacques habite aussi. Son histoire a attiré son attention en particulier et elle a essayé de l’aider. Après un calcul simple, le montant dont Jacques avait besoin afin d’aller à l’école chaque mois s’élève à 15 euros. Pour nous, les Européens, une somme dérisoire, pour avoir un accès mensuel à l’éducation, mais pour la mère de Jacques, un effort financier énorme dont elle ne pouvait pas se permettre.

      La volontaire DJS-Togo a alors décidé de lui donner les 15 euros chaque mois, afin que Jacques puisse poursuivre ses études au lycée. Il est à présent en première et recevra 15 euros par mois jusqu’à l’obtention de son Bac. En échange de cet argent, Jacques s’est proposé pour faire du bénévolat et pour animer les activités avec des enfants de familles démunies du même quartier. Ces activités ont lieu toutes les semaines au siège de DJS-Togo. Les volontaires ou stagiaires, ainsi que les membres permanents de l’association, réalisent des activités d’éducation pour la santé (hygiène, nutrition, activité physique, protection de l’environnement, etc.). C’est lors de ces activités que j’ai eu l’occasion de rencontrer Jacques et d’apprendre son histoire qui m’a impressionnée et m’a inspirée pour lancer un nouveau projet ici de – Parrainage ou adoption à distance.

     Que signifie le parrainage ou “l’adoption à distance”? En adoptant à distance, une personne devient le parent spirituel d’un enfant togolais, c’est-à-dire son parrain, en le soutenant moralement et financièrement pendant ses études, afin qu’il devienne un adulte responsable.

       Que se propose ce projet? Le projet vise l’adoption à distance d’enfants togolais tout au long de leur scolarité. Ceux-ci sont issus de familles défavorisées du quartier de Wonyomé à Lomé et ont de bons résultats scolaires. Le but est de soutenir moralement et financièrement avec un montant mensuel modeste (entre 10 et 50 euros, selon les possibilités et les désirs du parrain) les enfants qui excellent à l’école malgré les difficultés rencontrées, afin qu’ils puissent réaliser leurs plus grands rêves.

     Croyez-moi qu’ici, pour ces petits il est même difficile d’oser rêver, encore moins d’une manière grandiose. La société dans laquelle ils sont nés ne fournit pas le cadre nécessaire à l’épanouissement de leur imagination. C’est pourquoi je voudrais soutenir “l’excellence” , car seuls ceux qui s’aident eux-mêmes, tout d’abord, pourront aider les autres et, implicitement, leur société. Si ces enfants font de efforts importants pour être parmi les meilleurs, malgré toutes les difficultés, je pense qu’ils mériteraient d’être récompensés et soutenus pour en faire encore plus. Ce sont des enfants brillants qui devraient avoir le droit à une autre “normalité”.

     J’ai proposé ce projet à l’association DJS-Togo avec laquelle je travaille, l’équipe a été ravie de l’accepter et de le mettre en place. Ils feront le pont entre les enfants et les parrains et s’occuperont de toutes les démarches administratives. Ils veilleront à ce que l’argent provenant des dons soit utilisé aux fins prévue et en particulier, que tous les enfants “adoptés à distance” poursuivent leurs études avec le même intérêt qu’auparavant.

      Pour la première fois, nous avons fixé un nombre de 5 enfants afin de ne pas entraver les activités actuellement menées par les membres de l’association et de maintenir un lien étroit entre les trois parties impliquées dans le projet: membres de l’association, tuteurs légaux des enfants et les parrains :). Avec le temps, nous voudrions augmenter leur nombre et donner à plus d’enfants la chance d’être aidés et à plus de gens de devenir des parents spirituels au Togo :).

  Pour ceux qui veulent s’impliquer, contactez-moi via le formulaire de contact sur le blog. Sur le site Web de l’association, nous lancerons une page consacrée aux “Adoptions à distance”. Sur cette page seront affichés les récits de vie des enfants et ceux qui seront alors intéressés, pourront choisir l’enfant qu’ils veulent parrainer.

    Merci beaucoup pour le soutien que je reçois au quotidien de votre part et je vous garantis que cela signifie énormément!

      Avec gratitude,

      A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.