1 year… lots of memories, emotions, changes

[RO]&[FR]

       [RO] În dimineața zilei de 12 octombrie 2018, decolam spre Lomé cu inima plină de emoție pentru că urma întâlnirea cu cel mai vechi vis al meu… a trecut deja un an și încă tot nu-mi vine să cred că am trăit această experiență incredibilă, pentru care sunt extrem de recunoscătoare. Am învățat multe, am plâns, am râs, am traversat momente de cumpănă, am creat amintiri de neuitat, am legat prietenii și mai presus de toate… mi-am deschis inima, mintea și sufletul spre o lume cu totul nouă…

Să expun în cuvinte tot ce a însemnat această experiență togoleză pentru mine, ar însemna să o micesc, știrbindu-i frumusețea și profunzimea care o învăluie. Togo a reprezentat înțesarea gândului copilăriei cu dibăcia maturității, rezultând multe zâmbete, bucurie și împlinire.

Din când în când, după posibilități, e recomandat să ieșim din zona de confort, pentru că ne oferă acea „gură de aer proaspăt”, echivalentă cu o ieșire în aer liber… pentru că ne pune față în față cu sinele nostru, ajungem să ne cunoaștem mai bine, să ne descoperim limitele și să ridicăm ștacheta… și, mai ales, simțim libertatea și înțelegem mai mult viața în sine.

Pentru oricine și-a dorit să se angajeze într-o misiune umanitară pe un alt continent, am un singur lucru de adăugat: „Recomand!”

De mult timp mă pregătesc să scriu acest articol și mereu am fost prinsă cu altceva sau, mai bine zis, am tot amânat să descriu experiența togoleză. După ce am început să scriu aceste rânduri, mi-am dat seama că nu voi putea niciodată expune trăirile mele de acolo, fiindu-mi adânc întipărite în suflet, și oricum, fiecare din noi are nevoie să aibă propriile sale trăiri.

Orice curiozitate pe care am avea-o despre experiențele celor din jurul nostru, oricât de inedite ar fi, nu va putea fi satisfăcută decât cu propria trăire a acesteia. Tocmai de aceea, m-am gândit ca la „ceas aniversar” să prezint pașii care m-au dus spre împlinirea celui mai vechi vis al meu din copilărie, care poate reprezenta un resort pentru cei care au acest vis și vor să pornească la drum pe cont propriu (situația va fi alta dacă vorbim de o misiune umanitară efectuată printr-un ONG Internațional, care va acoperi o mare parte din costurile misiunii: transport, cazare, mâncare etc.).

Înainte de toate, resursele necesare sunt: timp, energie, pașaport valabil și… bănuți. Odată ce v-ați asigurat că le aveți și că sunteți dispuși să le investiți în visul vostru, pașii care vă vor duce spre împlinirea lui sunt următorii:

 1. Alegerea locației (Africa, Asia, America Latină…)
 2. Stabilirea domeniului de activitate (cel mai simplu ar fi să fie domeniul în care activați în prezent, însă nu e obligatoriu, important e să fiți pregătiți să oferiți o mână de ajutor, nevoie va fi oricum)
 3. Informare despre vaccinuri/viză
 4. Alegerea perioadei în care doriți să plecați (foarte important e să căutați în prealabil date despre clima locală în perioada aleasă)
 5. Căutarea unui ONG local
 6. Stabilirea unui prim contact cu unul din membrii ONG-ului ales + prezentarea motivației personale + condițiile efectuării misiunii umanitare (bugetul necesar, cazarea, hrana etc.)
 7. Stabilirea misiunii/proiectului în care vă veți implica (poate fi un proiect personal pe care îl puteți adapta țării gazdă)
 8. Contactarea (dacă e posibil) unui actual/fost voluntar internațional al ONG-ului (e foarte importantă asigurarea că vom fi tratați cum se cuvine… din păcate, cu toate că e vorba de un scop nobil, experiențe neplăcute pot avea loc)
 9. Căutarea unui centru de vaccinări internaționale și programarea vaccinurilor necesare (cu cel puțin 3 luni înainte de plecare, pentru că unele vaccinuri trebuie repetate la intervale fixe)
 10. Asigurați-vă că veți avea documente oficiale (semnate, ștampilate de către ONG-ul ales și traduse într-o limbă de circulație oficială) care să ateste faptul că urmează să plecați pe o perioadă determinată, scopul și obiectivele misiunii menționate. În aeroport și pentru obținerea vizei, s-ar putea să aveți nevoie.
 11. Solicitarea vizei (dacă e cazul).
 12. Solicitarea unui ghid de călătorie din partea ONG-ului ales, în care să fie specificate lucrurile pe care ei le consideră indispensabile, ținând cont de climă și particularitățile locale.
 13. Achiziționarea biletelor de avion (cel puțin cu 2 luni înainte, dus-întors – dacă e posibil – pentru a beneficia de un preț mai mic).
 14. Pregătirea din timp a bagajului, având în vedere că va fi nevoie de achiziționarea unor produse farmaceutice specifice preventive.
 15. Odată realizați toți acești pași, nu vă rămâne decât să vă asigurați că plecați la drum încărcați cu energie pozitivă, empatie și zâmbete pe buze… unde veți ajunge, va fi mare nevoie de ele 🙂

Aceștia au fost pașii pe care eu i-am urmat care m-au condus spre Togo (unde mergeam pentru prima dată, e important de menționat) și mi-au deschis orizonturile.

Pentru cei care doresc să pornească într-o aventură togoleză, susțin cu drag organizația caritativă a colegilor și prietenilor mei din Togo, Aristide&Yassine, We love Humanity, care militează în următoarele domenii: acțiune socială (pentru copiii care provin din familii defavorizate sau orfani); sănătate și mediu.

Mai multe detalii pot afla accesând site-ul: https://welovehumanity.org sau pe rețelele sociale:

Cei care doresc să-i ajute, o pot face printr-un like, printr-un share, prin implicarea într-o misiune umanitară in cadrul organizației sau pur și simplu, printr-un gând pozitiv trimis către ei.

Înainte de a încheia, vreau să-mi exprim recunoștința tuturor celor care m-au susținut în realizarea acestui vis! Vă multumesc cu și din suflet! ❤

Cu gânduri bune și cu recunoștință,

A.

P.S. Indiferent de ce anume dorim să facem pentru a schimba această lume, să nu uităm că vom pleca de aici doar cu binele pe care l-am făcut! ❤

=============================

[FR] Le matin du 12 octobre 2018, je partais pour Lomé avec le cœur rempli d’émotion car j’allais rencontrer mon plus vieux rêve … cela fait un an et je n’arrive toujours pas croire que j’ai vécu cette expérience incroyable , pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante. J’en ai beaucoup appris, j’ai pleuré, j’ai ri, j’ai surpassé des moments difficiles, j’ai créé des souvenirs inoubliables, j’ai lié des amitiés et surtout … j’ai ouvert mon cœur, mon esprit et mon âme à un tout nouveau monde. 

Décrire à travers des mots tout ce que cette expérience togolaise représente pour moi signifierait gâcher sa beauté et la profondeur qui l’entoure. Le Togo représente le tissage de la pensée de l’enfance avec l’habileté de la maturité, en résultant beaucoup de sourires, de la joie, de l’épanouissement.

De temps en temps, si possible, il est conseillé de quitter sa zone de confort, car elle nous offre cette “bouffée d’air frais” que l’on retrouve lors d’une sortie en plein air,  en nous mettant face à face à nous-mêmes, nous apprenons à mieux nous connaître, à découvrir nos limites et à relever le niveau … et, surtout, nous ressentons la liberté et nous comprenons davantage la vie elle-même.

Pour tous ceux qui veulent se lancer dans une mission humanitaire sur un autre continent, j’ai une chose à vous dire: “Je recommande!”

Pendant longtemps, je me suis préparée pour écrire cet article et j’étais toujours prise, ou plutôt, j’ai procrastiné à décrire mon expérience togolaise. Après avoir commencé à écrire ces lignes, je me suis rendu compte que je ne serai jamais capable d’exposer mes sentiments et expériences, qui restent profondément gravées dans mon âme, et de toute façon, chacun a besoin d’avoir ses propres expériences. Toute curiosité que nous avons au sujet des expériences incroyables des autres ne peut être satisfaite que par notre propre expérience. 

C’est pourquoi, lors de « l’anniversaire» de mon expérience togolaise, j’ai choisi de présenter les étapes qui ont mené à la réalisation de mon plus vieux rêve, qui pourrait constituer un élan pour ceux qui ont ce rêve et qui veulent le réaliser par leurs propres moyens (la situation sera différente si nous parlons d’une mission humanitaire effectuée au sein d’une ONG internationale, qui couvrira une grande partie des coûts de la mission: transport, hébergement, nourriture, etc.).

Tout d’abord, les ressources nécessaires sont: du temps, de l’énergie, un passeport en cours de validité et … de l’argent. Une fois que vous vous êtes assuré de les avoir et que vous êtes prêt(e) à les investir dans votre rêve, les étapes qui vous mèneront à son accomplissement sont les suivantes:

 1. Choix du lieu (Afrique, Asie, Amérique latine …)
 2. Choisir le domaine d’activité (le plus simple serait de choisir votre domaine d’activité actuel, mais ce n’est pas obligatoire, il est important d’être prêt à donner un coup de main, car il y a toujours un besoin).
 3. S’informer sur les vaccins / visa
 4. Choisir la période pendant laquelle vous voulez partir (il est très important de regarder à l’avance les données météorologiques locales pendant la période choisie)
 5. Trouver une ONG locale
 6. Établir un premier contact avec l’un des membres de l’ONG choisie + présentation de la motivation personnelle + conditions d’exécution de la mission humanitaire (budget nécessaire, logement, nourriture, etc.)
 7. Définissez la mission / le projet dans lequel vous serez impliqué (il peut s’agir d’un projet personnel que vous pouvez adapter sur place)
 8. Contacter (si possible) un volontaire international actuel / ancien de l’ONG (il est très important de veiller à ce que vous soyez traité correctement … malheureusement, bien que ce soit un objectif noble, des expériences désagréables peuvent avoir lieu)
 9. Rechercher un centre de vaccination international et prendre un RDV (au moins 3 mois avant le départ, car certains vaccins doivent être renouvelés à des intervalles fixes)
 10. Assurez-vous de disposer de documents officiels (signés, avec le tampon de l’ONG choisie et traduits dans une langue de circulation internationale) faisant foi du fait que vous partez pour une période déterminée, le but et les objectifs de la mission choisie. À l’aéroport ou pour obtenir le visa, vous en aurez peut-être besoin.
 11. Demande de visa (le cas échéant).
 12. Demander à l’ONG choisie un guide de voyage précisant les éléments qu’elles jugent indispensables sur place, en tenant compte du climat et des particularités locales.
 13. Achat de billets d’avion (au moins 2 mois à l’avance, aller-retour – si possible – pour un prix moins cher).
 14. Préparer les bagages à l’avance, car des produits pharmaceutiques préventifs spécifiques seront nécessaires.
 15. Une fois toutes ces étapes franchies, il vous suffit de partir sur la route remplis d’énergie positive, d’empathie et de sourire… là où vous partez, il y en aura besoin 🙂

Ce sont les étapes que j’ai suivies et qui m’ont conduit au Togo (il est important de mentionner que j’y partais pour la première fois).

Pour ceux qui veulent se lancer dans une aventure togolaise, je soutiens l’organisation caritative de mes collègues et amis togolais – Aristide et Yassine,
 We love Humanity, qui milite dans les domaines suivants: action sociale (pour les enfants issus des familles démunies ou orphelins); santé et environnement.

Plus de détails peuvent être trouvés sur le site: https://welovehumanity.org ou sur les réseaux sociaux:

Ceux et celles qui veulent les aider peuvent le faire par une mention J’aime, un share, une implication dans une mission humanitaire au sein de l’organisation au Togo ou simplement par une pensée positive qui leur est envoyée. 🙂

Avant de conclure, je souhaite exprimer ma gratitude à tous ceux qui m’ont soutenu dans la réalisation de ce rêve! Je vous remercie de tout mon coeur! ❤

 

Avec mes meilleurs pensées et gratitude,

A.

 

P.S. Peu importe ce que nous voulons faire pour changer ce monde, rappelons-nous que nous ne partirons d’ici qu’avec le bien que nous avons fait! ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.